Tag Archive: กลอนโบราณ

ขุนช้างขุนแผน

วรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณกรรมอมตะไทยมาช้านาน หนังสือเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้กวีในรัชสมัยของพระองค์ ตลอดจนพระองค์เองร่วมกันแต่งและทรงพระราชนิพนธ์ขี้นเป็นวรรณคดีที่มีค่าทั้งในด้านความไพเราะและในลีลาการแต่ง ตลอดจนเค้าโครงเรื่องตามประวัติกล่าวว่านักขับเสภาครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แต่ง  เสภาคือหนังสือกลอนโบราณ ที่นำเอานิทานมาแต่งเป็นกลอนสำหรับขับลำนำ  แต่เหลือมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์บางตอน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงโปรดให้เหล่ากวีในพระราชสำนักแต่งขึ้นใหม่ รวมทั้งพระองค์ท่านเองทรงพระราชนิพนธ์ ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง และตอน เข้าห้องแก้วกิริยาและพาวันทองหนี รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชนิพนธ์ตอน ขุนช้างตามวันทอง บรมครูสุนทรภู่แต่งตอน กำเนิดพลายงามต่อมาครูแจ้งในรัชกาลที่ 4 แต่งตอน กำเนิดกุมารทอง ตอน ขุนแผน พลายงามแก้พระท้ายน้ำ และตอน ขุนแผน พลายงามสะกดเจ้าเมืองเชียงใหม่ ที่มาของเรื่อง กล่าวกันว่าเป็นจริงตามนิทานพื้นบ้าน เกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ระหว่าง…
Read more